728 x 90

اعدام ۲۱زندانی طی ۴۸ساعت توسط دژخیمان خامنه‌ای

اعدام جمعى
اعدام جمعى
رژیم ضدبشری آخوندی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 21زندانی را در زندانهای مختلف کشور بدار آویخت. روز سه‌شنبه 6زندانی در قزلحصار کرج و 1 زندانی در شیراز حلق‌آویز شدند.
روز دوشنبه 27بهمن 5زندانی در زندان مرکزی ارومیه، 6زندانی در زندان بم، یک زندانی در زندان مرکزی بندرعباس و 2زندانی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند.
موج اعدامهای اخیر بیانگر وحشت حکومت آخوندی از اوضاع انفجاری جامعه است.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها