728 x 90

اعدام دسته جمعي,تشدید سرکوب ,

اعدام ۲۱زندانی طی ۴۸ساعت توسط دژخیمان خامنه‌ای

-

اعدام جمعى
اعدام جمعى
رژیم ضدبشری آخوندی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 21زندانی را در زندانهای مختلف کشور بدار آویخت. روز سه‌شنبه 6زندانی در قزلحصار کرج و 1 زندانی در شیراز حلق‌آویز شدند.
روز دوشنبه 27بهمن 5زندانی در زندان مرکزی ارومیه، 6زندانی در زندان بم، یک زندانی در زندان مرکزی بندرعباس و 2زندانی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند.
موج اعدامهای اخیر بیانگر وحشت حکومت آخوندی از اوضاع انفجاری جامعه است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات