728 x 90

با یاد سعید سعیدپور

سعید سعیدپور
سعید سعیدپور
مجاهد شهید سعید سعیدپور متولد ۱۳۳۸در شهر گلپایگان بود. او در ۱۶سالگی پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و از همان آغاز فعالیت خود را در جمع دانشجویان هوادار مجاهدین آغاز کرد. پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی سعید به یاری همرزمانش انجمن دانشجویان مسلمان هوادار مجاهدین را در دانشگاه کرج تأسیس کرد. پس از یک دوران فعالیت به‌ بخش شهرستان منتقل شد و در این زمینه نیز با تلاش و کوششی پیگیر، پیام مجاهدین را به مردم اقصی نقاط میهن رساند سعید در پاییز ۵۹ به‌بخش حفاظت منتقل می‌شود. سعید قهرمان در روز ۱۹بهمن، در یک عمل انتحاری، با به‌هلاکت رساندن تعدادی از دژخیمان و پاسداران دشمن، به‌شهادت رسید.