728 x 90

مجاهد شهید میرطه میرصادقی

مجاهد شهید میرطه میرصادقی
مجاهد شهید میرطه میرصادقی
مجاهد شهید میرطه میرصادقی در سال‌۱۳۳۲در یک خانواده زحمتکش از محله میرکریم گرگان متولد شد.
میرطه از سال‌1350، بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی، وارد دانشکده الهیأت مشهد شد. او فعالیتهای سیاسی مبارزاتی مخفی خود را در ارتباط با یکی از گروه‌های هوادار مجاهدین شروع می‌کند. در سال‌54 طه دستگیر و زندانی می‌شود. دو سال اسارت در زندانهای ساواک شاه و برخورداری از آموزشهای مستقیم مجاهدین، میرطه را به‌یک کادر ارزشمند و فعال مجاهدین تبدیل می‌کند. او پس از آزادی از زندان، فعالیت خود را در کادر تشکیلات مجاهدین در خارج از زندان ادامه می‌دهد.
پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی میرطه میرصادقی مسئولیتهای انقلابی خود را در تشکیلات مجاهدین در مشهد عهده‌دار می‌شود. سازماندهی بخش دانشجویی و تشکیل یکانهای میلیشیا در مشهد از‌ جمله حاصل تلاشهای این مجاهد خستگی‌ناپذیر و دیگر همرزمان او در آن سالها بود. میرطه در سال‌59 به تشکیلات مجاهدین در مازندران و سپس به‌ تهران منتقل می‌شود و مسئولیتهای خود را در بخش حفاظت سازمان به‌عهده می‌گیرد. آخرین مسئولیتش به‌عنوان معاون فرمانده حفاظت پایگاه سردار خیابانی، به جلوه‌گاه پرشکوهی از زندگی انقلابی او تبدیل شد.