728 x 90

مجاهد شهید حسن مهدوی

مجاهد شهید حسن مهدوی
مجاهد شهید حسن مهدوی
مجاهد شهید حسن مهدوی در سال‌۱۳۲۹ در بخش بیدخت از توابع شهرستان گناباد متولد شد. او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود برای ادامه تحصیل به‌مشهد آمد و در دانشکده ادبیات به‌ادامه تحصیل پرداخت. پس از اخذ لیسانس به ‌استخدام آموزش و پرورش قوچان درآمد و با سمت دبیر به‌تدریس در دبیرستانهای این شهر مشغول شد. فعالیتهای انقلابی حسن موجب می‌شود که پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، او از طرف مردم قوچان به‌عنوان مسئول شورای شهر برگزیده شود. در سال‌۵۹ مرتجعان که از فعالیتهای خستگی‌ناپذیر او به‌ستوه آمده بودند، زمینه‌های تصفیه و پاکسازی و اخراج او از آموزش و پرورش را فراهم می‌کنند. حسن در اواخر سال‌۵۹ به‌مشهد منتقل می‌شود و در انجمن معلمان هوادار مجاهدین به‌فعالیتهای خود ادامه می‌دهد. مدتی بعد حسن به‌تهران منتقل می‌شود در بخش حفاظت سازمان مشغول به‌کار می‌شود. پربارترین دوران زندگی مبارزاتی حسن به‌ ماههای پس از ۳۰خرداد‌۶۰ باز‌ می‌گردد. وقتی جوخه‌های تیرباران خمینی ده‌ده و صد ‌صد میلیشیای قهرمان و دانش‌آموزان انقلابی را اعدام می‌کند، حسن با شنیدن خبر اعدام دانش‌آموزانش با تأثر می‌گوید: دوست دارم به‌ ملاقات بچه‌ها و دانش‌آموزانم بروم. آنهایی که دیگر من معلمشان نیستم بلکه شاگرد آنها هستم و باید در محضرشان درس فداکاری و ایثار و بزرگواری بیاموزم.