728 x 90

اختلافات سیاسی در ایران,مذاكرات هسته اي,

پیچ مذاکرات هسته‌یی در نظام ولایت

-

روزنامه جوان ارگان بسیج ضدمردمی وابسته به سپاه پاسداران  - مذاکرات هسته‌ای
روزنامه جوان ارگان بسیج ضدمردمی وابسته به سپاه پاسداران - مذاکرات هسته‌ای
روزنامه جوان ارگان بسیج ضدمردمی وابسته به سپاه پاسداران در روز 12بهمن در مطلبی تحت عنوان « انقلاب اسلامی و پیچ مذاکرات هسته‌ای» ضمن توضیح ریشهٴ تخاصمات باندی، تصویری روشنی از بن‌بست هسته‌یی نظام ارائه داد. این روزنامه در پاسخ به این سؤال که «چارچوب انقلاب اسلامی برای گذار از چالش هسته‌یی چه پیشنهادی را ارائه می‌کند؟» نوشت:
«در پاسخ به این سؤال به‌طور کلی سه محور و نظریه را می‌توان مطرح کرد که این سه نظریه ریشه در سه برداشت متفاوت از مبانی انقلاب اسلامی دارد. ابتدایی‌ترین نظریه در این خصوص موضوع کنار آمدن با غرب و حل تزاحم بین بد و بدتر است. برخی معتقدند کشور توانایی هماوردی با دنیای غرب و کدخدای جهانی را ندارد و از این‌رو ما می‌بایست بین حفظ حداقلها و از دست دادن همه چیز یکی را انتخاب کنیم.
نگاه دوم نیز یک نگاه تهاجمی و پیشرو است و معتقد است اصلاً لازم نیست در مسأله هسته‌یی به طرفهای مقابل وقعی نهاد... اما نگاه سوم که نمود و بروز آن غالباً در سخنان مقام معظم رهبری تجلی می‌یابد نوعی «واقعیت‌نگری توأم با آرمان‌گرایی» است. در این نگاه از یک‌سو به ضرورت تعامل با جهان پیرامون، قابلیتهای دیپلماسی، توان طرف مقابل و... اشراف وجود دارد اما از سوی دیگر تأکید می‌شود که با کار و خلاقیت و با اعتماد به نصرت‌الهی و اتکال بر توانمندیهای داخلی می‌توان به هماوردی غرب رفت و دشمن را مجبور به پذیرش پیشرفت ایران اسلامی کرد.
در تحلیل این سه رویکرد باید گفت که یک عده دچار نوعی افراط در واقعیت‌بینی شده‌اند وعده‌یی دیگر نیز صرفاً در وادی آرمان‌گرایی سکونت دارند اما نگاه اصیل انقلاب اسلامی یک نگاه منطقی و مبتنی بر عقلانیت دینی است».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/53173e0e-5f8a-4843-9a7e-5ad8366120c1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات