728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,زندانیان سیاسی,

سرخس - ممانعت از درمان زندانی سیاسی علی عبادی به قصد زجرکش کردن

-

زندانی سیاسی علی عبادی درزندان مرکزی مشهد
زندانی سیاسی علی عبادی درزندان مرکزی مشهد
زندانی سیاسی 64ساله، علی عبادی که در زندان سرخس به‌دلیل مشکل جدی قلبی در روز یکشنبه پنجم بهمن به بیمارستان لقمان حکیم سرخس منتقل شده و در آی.سی.یو بیمارستان بستری شده بود، در روز سه‌شنبه 7بهمن، بدون رسیدگی پزشکی لازم مستقیماً از بیمارستان سرخس به قرنطینه زندان مرکزی وکیل آباد مشهد منتقل شد.
پزشکان در بیمارستان سرخس به دژخیمان خامنه‌ای گفته بودند آقای علی عبادی به‌دلیل نیاز تخصصی بایستی به بیمارستانی در مشهد منتقل گردد. اما مأموران جنایتکار این زندانی سیاسی را به جای بیمارستان به زندان مرکزی وکیل آباد مشهد منتقل کردند و هم‌اکنون در قرنطینه زندان وکیل آباد محبوس است.
زندانی سیاسی علی عبادی جامخانه، با ٦٤ سال سن و ١٥ سال سابقه حبس در زندانهای شاه و خمینی در دهه 60، بار دیگر در فروردین ١٣٨٨ دستگیر و به آخوند ساختهٴ اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شش سال زندان و ١٠ سال تبعید به خلخال محکوم شد.
وی تحت فشارهای بازجویی و انفرادی طولانی مدت، دچار بیماریهایی چون فشار خون و پروستات شد و مشکلات جسمی به‌وجود آمده، رنج تحمل دوران حبس ایشان را در شرایط تأسف‌بار زندان وکیل آباد مشهد مضاعف کرد.
این زندانی هوادار مجاهدین به‌دلیل ضدیت هیستریک دستگاه اطلاعات آخوندی، در ٦ آبان ١٣٩٣ بدون هیچ‌گونه حکم قضایی و اطلاع قبلی هنگامی که تنها ٤ ماه به پایان محکومیتش باقیمانده بود به زندان سرخس و دور از محل زندگی خانواده‌اش تبعید گردید.