728 x 90

درگیری با مزدوران,

حمله به نیروهای مسلح رژیم در منطقه سرباز بلوچستان

-

سرباز - بلوچستان
سرباز - بلوچستان
روز پنجشنبه 13آذر بین نیروی انتظامی و گروه‌های مسلح در مناطقی از شهرستان سرباز بلوچستان درگیری مسلحانه رخ داد.
 در این درگیری یک خودرو نظامی در روستای گنج آباد از نواحی اطراف شهرستان سرباز مورد تهاجم واقع شد و دو سر نشین آن مجروح گردید.
صبح روز پنجشنبه تعدادی خودرو که برای برگزاری مانور به این شهرستان آمده بودند، مورد حمله قرار گرفتند.
 تعدادی از مجروحان این درگیری به درمانگاه روستای علی آباد منتقل و بعد از چند ساعت به بیمارستان ایرانشهر انتقال یافتند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7cf38702-123a-4923-b89c-36b7b59f6b25"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات