728 x 90

خروش آذر,شانزده آذر,

سخنان وحشت‌زده آخوند روحانی در میان طنین شعارهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

-

آخوند روحانی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
آخوند روحانی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
صبح امروز روز 16آذر آخوند حسن روحانی در میان اقدامات گسترده و کشیدن دیوارهای امنیتی، طی سخنانی در دانشگاه علوم پزشکی، در حالی که از طنین شعار دانشجویان وحشت‌زده شده بود، دانشجویان را از هر گونه اعتراض و دخالت در امور سیاسی برحذر داشت و گفت: «دانشجو وظیفه اصلی‌اش دانش پژوهی و دانش جویی است علم و دانش را فرا گرفتن عالم و فرهیخته و نخبه شدن» است. او برای محکم‌کاری افزود: «دانشگاه خانه احزاب نیست، چرا که حزب کار دیگری می‌کند… دانشجو در کلیت خودش دنبال کار حزبی نیست و دانشگاه خانه احزاب نیست».

آخوند روحانی در تلاشی رسوا و نفرت‌انگیز برای تحریف تاریخچهٴ جنبش دانشجویی به‌منظور به‌هم‌آمیختن دجالیت و سرکوب علیه دانشجویان افزود: «دانشجو و دانشگاه پیشتاز بوده در نهضت اسلامی در انقلاب اسلامی در تثبیت انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس».

رئیس‌جمهور آخوندها در عین‌حال بخشی از اظهاراتش را به جنگ و جدال باندی اختصاص داد و گفت: «امروز دیوار دولت از همه دیوارها کوتاهتر است و هر کس به‌مناسبتی از گوجه فرنگی گرفته تا انرژی هسته‌یی نقدش را نسبت به دولت روا می‌دارد؛ البته دولت به انتقاد دلسوزانه و شرافتمدانه افتخار می‌کند».

قابل ذکر است که ورود روحانی به دانشگاه علوم پزشکی در میان تدابیر شدید امنیتی، کشمکشهای باندی را در پی داشت. عوامل دو باند متخاصم علیه یکدیگر شعار می‌دادند. این در حالی بود که طنین شعارهای شماری از دانشجویان که توانسته بودند دیوار ضخیم امنیتی را شکافته و خود را به نزدیکی سالن برسانند، عوامل هر دو باند و خود روحانی را به وحشت انداخته بود. دانشجویان از جمله شعار می‌دادند: «استقلال آزادی، جمهوری ایرانی».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6f252a18-9493-4a23-be70-218d8e40fba9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات