728 x 90

پرونده هسته ای ایران,

درخواست بودجه بیشتر برای نظارت بر برنامه اتمی رژیم ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

-

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد برای ادامه نظارت بر فعالیتهای اتمی رژیم ایران به 5میلیون و 700هزار دلار دیگر نیاز دارد. بر اساس سندی که خبرگزاری رویتر نسخه‌یی از آن را به دست آورده، این نهاد وابسته به سازمان ملل‌متحد خواستار تأمین بودجه مورد نیاز برای تمدید مأموریت در ایران شده است. بر اساس محاسبات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ بخشی از بودجه مورد نیاز قرار است از منابع داخلی تأمین شود ولی برای بودجه باقیمانده که به 5میلیون و 700هزار دلار می‌رسد به کمکهای کشورهای دیگر نیاز است.

بر اساس توافقنامه تمدید شده ژنو وظیفه کنترل فعالیتهای اتمی رژیم ایران و نظارت بر میزان تبعیت این رژیم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سپرده شده است.