728 x 90

اخبار اعتراضي,اخبار دانشجویی,

اعتراض دانشجویان به یک استاد رژیمی دانشگاه مهندسی خرم‌آباد

-

دانشگاه فنی مهندسی دانشگاه آزاد  خرم آباد
دانشگاه فنی مهندسی دانشگاه آزاد خرم آباد
روز 25آبان در دانشگاه مهندسی خرم‌آباد، دانشجویان در اعتراض به یک استاد رژیمی کلاس درس را ترک کردند. این اقدام در واکنش به این مزدور بود که در پاسخ به یک دختر دانشجو در مورد امر به معروف، به حجاب او گیر داده و او را از کلاس اخراج کرده بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8b8b8591-5599-4e23-91f2-c24e8fe3fb6f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات