728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,سرکوب زنان,زندانیان سیاسی,اعت

زندان مخفی اطلاعات اهواز در منطقه گلستان، محل شکنجه زندانیان

-

زندان مخفی اطلاعات اهواز
زندان مخفی اطلاعات اهواز
بنا‌ به گزارشهای دریافتی یکی از زندانهای مخفی اطلاعات آخوندی در اهواز برای شکنجه زندانیان در منطقه گلستان واقع شده است.
 این زندان مخفی در یک محدوده دیوارکشی شده در مسیر بیمارستان موسوم به چمران به منطقه کوی گلستان قرار دارد.
 در محوطه داخلی این زندان، یک منطقه حفاظت‌شده با کنترل بالا محدوده زندان مخفی اطلاعات اهواز می‌باشد.