728 x 90

خطاب امام حسین به یاران و همراهانش در جریان عزیمت به جانب کربلا

امام حسین علیها السلام
امام حسین علیها السلام
«ای مردم! شما آنچه را که برای ما پیش آمده است می‌بینید. به‌راستی دنیا دگرگون شده و زشتیهای خود را آشکار ساخته و از نیکی‌هایش روی برتافته است و پیوسته برخلاف مراد انسان عمل می‌کند. ولی از دنیا چیزی باقی نمانده مگر به‌اندازه قطراتی که پس از ریختن آب در ظرف باقی می‌ماند و (آنچه مانده) جز یک زندگی پست، هم‌چون شوره زاری نیست.

مگر نمی‌بینید به حق عمل نمی‌شود و از باطل ممانعت نمی‌گردد و نتیجه آن، این است که مؤمن، خواستار شهادت در راه حق می‌شود. و من به‌راستی مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمکاران را جز نکبت نمی‌بینم. مردم عموماً، برده و بنده دنیا هستند و نام دین را تنها تا روزی که زندگیشان بر وفق مراد باشد، بر زبان می‌رانند و از دین دم می‌زنند، ولی اگر در محاصره بلاها قرار گیرند و به بوتهٴ آزمایش درآیند، معلوم می‌شود که دینداران حقیقی تعدادشان اندک است…».

در عرصه پیکار و در روز عاشورا
«وای بر شما ای پیروان آل ابی‌سفیان! اگر دین ندارید و از روز رستاخیز پروا نمی‌کنید، لااقل در دنیایتان آزاده باشید!»
«کشته شدن در راه خدا بهتر است از زیر بار ننگ و عار رفتن و عار و ننگ دنیا، بهتر است از درآمدن در آتش دوزخ».