728 x 90

مریم رجوی - آرمان آزادی

آرمان آزادی
آرمان آزادی
 
مریم رجوی- گردهمایی بزرگ ایرانیان- ویلپنت پاریس- ۵تیر ۱۳۸۹
«… قیام شما، همه آنچه را که نباید باشد، به رساترین صورت در شعار «مرگ بر اصل ولایت‌فقیه» بیان کرده است:
پایان بردگی دینی!
و پایان عصر دیکتاتوری!
در قیام شما مردم ایران می‌گویند فاشیسم عمامه پیچ نمی‌خواهیم،
سنگسار و اعدام و دست و پا بریدن نمی‌خواهیم،
حجاب اجباری، دین اجباری و حکومت تحمیلی نمی‌خواهیم.‌
بروید، بروید و گورتان را از ایران گم کنید!
آخوندهای حاکم بالاترین حق ملت ایران را یعنی حق حاکمیت را غصب کرده‌اند.
ما حق حاکمیت مردم ایران را می‌خواهیم، ما رأی مردم ایران را می‌خواهیم و ما انتخابات آزاد می‌خواهیم.

… در برابر شما و در پیشگاه مردم ایران تجدید پیمان می‌کنم برای احیای همه خونهایی که نثار آزادی ایران شد، برای بنای جامعه‌یی نوین بر اساس آزادی، برابری و دموکراسی، احترام به حقوق‌بشر و جدایی دین و دولت، برای جامعه‌یی بر اساس برابری زن و مرد که در آن زنان در رهبری سیاسی جامعه مشارکت برابر و فعال داشته باشند...

پس به پشتوانهٴ شما به پیش می‌رویم و همگان را فرا می‌خوانیم، گرداگرد مشعل و پرچم سرنگونی رژیم و برای آزادی مردم ایران به‌پاخیزند.
بی‌تردید همان مشیتی که این آرمان بزرگ را پیش روی ما نهاد، قدرت تحقق آن را هم عطا می‌کند.
… به این آیندهٴ پرشکوه ایمان دارم و برای آن تمام هستی‌ام را نثار می‌کنم
ما از همه چیز خود دست شسته‌ایم، تا همه چیز را برای ملت ایران به دست آوریم. و چنین خواهد شد».


مریم رجوی- گردهمایی به‌سوی قلهٴ پیروزی ـ پاریس- ۸تیر ۱۳۸۷
«… روزی می‌آید که زندگی در جهنم ولایت‌فقیه جای خود را به زندگی در یک جامعه دموکراتیک خواهد داد، تا هرکس حق داشته باشد در تصمیم‌گیری بر سر مهمترین امور سیاسی جامعه خود شرکت کند و حق تغییر حکومت برای مردم محترم باشد. روزی می‌آید که به‌جای این برهوت سوخته، صد گل در هر جای ایران بشکفد. با آزادی هر عقیده، هر حزب و اجتماع و هر تشکل و سندیکا. روزی که در آن، قلمی شکسته و زبانی دیگر بریده نمی‌شود. روزی می‌آید که در آن جراثقالهای اعدام و اتاقهای شکنجه و تعزیر، فقط نامهای وحشت‌آوری در افسانه‌هاست»... .

مریم رجوی- گردهمایی بزرگ ایرانیان- ۳۰خرداد ۱۳۸۸
«… ما برآنیم که دست در دست مردممان، خواسته برحق ملت ایران برای تغییر دموکراتیک را محقق کنیم. هدف ما برقراری یک جمهوری بر اساس کثرت‌گرایی است. جامعه‌یی بر اساس احترام به حقوق‌بشر که در آن از شکنجه و اعدام خبری نباشد… یک نظام اقتصادی جدید مبتنی بر فرصتهای برابر برای همهٴ مردم که جایی برای غارتهای نجومی آخوندها باقی نگذارد.
و یک دادگستری و دستگاه مستقل عدالت، بر اساس استانداردهای به‌رسمیت شناخته شده بین‌المللی…».

مریم رجوی- گردهمایی «حمایت از مقاومت، برای تغییر در ایران» - ۳تیر ۱۳۹۱
«… بگذارید بار دیگر تصریح کنم که هدف این جنبش، به‌دست گرفتن قدرت به‌هر قیمت، نبوده و نیست. هدف ما، تضمین آزادی و دموکراسی، به هر قیمت است.
و هم‌چنان که بارها گفته‌ایم، همین که در مزار شهیدانمان در خاوران باشیم، برای ما کافی است. هدف ما، یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت است که در آن، همه ادیان و مذاهب، از حق مساوی برخوردارند. برنامه ما در این سه کلمه خلاصه می‌شود: آزادی، دموکراسی و برابری».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5163493e-8947-4593-bb74-1a0c21aca8d0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات