728 x 90

پاسخ تغییر رژیم ایران مریم رجوی است

بیل ریچاردسون
بیل ریچاردسون
بیل ریچاردسون وزیر پیشین انرژی آمریکا و کاندیدای ریاست جمهوری:
«مهم‌ترین پرسش ما امروز این است که آیا تغییری برای ایران متصور است؟ پاسخ آری است، پاسخ، شما هستید! پاسخ شما و مجاهدین هستند. پاسخ مریم رجوی است».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات