728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,زندانیان سیاسی,

جلوگیری از درمان زندانی سیاسی کاظم خوش نمک در زندان کارون اهواز

-

کاظم خوش نمک
کاظم خوش نمک
دژخیمان خامنه‌ای از درمان زندانی سیاسی کاظم خوش نمک در زندان کارون اهواز ممانعت به‌عمل می‌آورند. دژخیمان خانواده این زندانی را تحت فشار گذاشته‌اند که در صورت انتشار خبر از فرزند دربندشان دستگیر خواهند شد.
زندانی سیاسی کاظم خوش نمک حدوداً ۷ سال است که در زندان کارون اهواز زندانی می‌باشد اتهام وی که به 20سال زندان محکوم شده است، اقدام علیه امنیت عنوان شده است.