728 x 90

اعتصاب زندانیان,اذيت و آزار زندانيان,زندانیان سیاس

یورش دژخیمان به بند ۸زندان اوین

-

دراویش و زندان اوین
دراویش و زندان اوین
دژخیمان خامنه‌ای در اوین روز پنجشنبه 20شهریور به بند هشت این زندان یورش بردند. سایت مجذوبان نور، وابسته به دراویش گنابادی نوشت: روز پنجشنبه نیروهای امنیتی به محل نگهداری دو تن از دراویش گنابادی هجوم بردند و وسایل آنها را تخریب کردند.
دراویش زندانی در اعتراض به رفتار دژخیمان زندان از روز 8شهریور دست به اعتصاب‌غذا زدند و با نوشتن وصیتنامه اعلام کرده‌اند تا رسیدن به خواسته خود دست از اعتصاب‌غذا برنخواهند داشت.