728 x 90

اعتصاب زندانیان,اذيت و آزار زندانيان,زندانیان سیاس

اعتصاب غذای دراویش زندانی در زندان اوین

-

اعتصاب غذای دراویش زندانی
اعتصاب غذای دراویش زندانی
فرشید یداللهی از دراویش زندانی در زندان اوین هم‌چنان در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد. وی از روز 9شهریور در اعتراض به تشدید رفتار سرکوبگرانه علیه زندانیان دست به اعتصاب‌غذا زده است. از سوی دیگر 4تن از دراویش زندانی در اوین در حمایت از فرشید یداللهی دست به اعتصاب‌غذا زده‌اند. ا سامی این زندانیان عبارتند از حمیدرضا مرادی، افشین کرم‌پور، مصطفی دانشجو و رضا انتصاری

این دراویش زندانی، علت اعتصاب‌غذای خود را قانون شکنی‌های پی‌درپی دژخیمان زندان دانستند. از سوی دیگر دژخیمان امیر اسلامی و مصطفی عبدی از دراویش زندانی را به‌طور ناگهانی به سلول انفرادی بند ۲۴۰ اوین منتقل کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات