728 x 90

سانسور در ایران,

احمد خاتمی: بیشترین دغدغه خبرگان رهبری مسائل فرهنگی بود

-

اخوند احمد خاتمی
اخوند احمد خاتمی
آخوند احمد خاتمی عضو هیأت‌رئیسه خبرگان ارتجاع نگرانی جدی حکومت ولایت‌فقیه را از اینترنت و ماهواره ابراز کرد.
وی در مورد اجلاس خبرگان ارتجاع گفت: بیشترین دغدغه این اجلاس و اجلاس گذشته مجلس خبرگان رهبری در رابطه با مسائل فرهنگی بود به‌دلیل این‌که دشمن دقیقاً وارد این فضا شده است. همانکه مقام معظم رهبری تعبیر کردند، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و در عرصه‌های مختلف از شبکه‌های ماهواره‌یی گرفته تا اینترنت، حتی تلفنهای همراه می‌خواهد برای ضربه زدن به باورها، ارزشها و منش‌های اسلامی حتی می‌خواهد سبک زندگیها را تغییر بدهد و از درون یک ملت را استحاله کند و این دغدغه جدی بود.