728 x 90

زلزله در ایران,

مریم رجوی: همدردی با هموطنان زلزله‌زده در استانهای جنوب و جنوب غرب کشور

-

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
خانم مریم رجوی، با هموطنان زلزله‌زده در استانهای ایلام، لرستان و خوزستان به‌ویژه روستاییان محروم این مناطق ابراز همدردی کرد.
وی گفت: خانه خرابی و پریشانی تأثر انگیز خواهران و برادران و کودکان ما در روستاهای این منطقه مایهٴ ننگ و رسوایی آخوندهای حاکم است.
زیرا روستاها و بسیاری مناطق ایران را در مقابل حوادث طبیعی تا این درجه آسیب‌پذیر و بی‌دفاع گذاشته و درآمد و ثروت کشور را به تنور جنگ در سوریه و عراق می‌ریزند یا به‌خاطر برنامه اتمی شوم خود برباد می‌دهند.
مریم رجوی از عموم هموطنان به‌ویژه جوانان ایران خواست که به یاری مردم مصیبت‌ دیده در این سه استان برخیزند و کمکهای خود را مستقل از دخالتهای سرکوبگرانه و چپاولگرانه ایادی رژیم به آنها برسانند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/287d359f-0b20-448e-8311-a2eed65f6f93"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات