728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,

وضعیت وخیم زندانیان برازجان

-

زندان و زندانی
زندان و زندانی
وضعیت زندانیان محبوس در زندان برازجان بسیار وخیم است.
بر اساس گزارشی از برازجان، با وجود گرمای شدید این منطقه، زندانیان زندان این شهر از هیچ امکان سرمایشی بر خوردار نیستند و به‌دلیل عوارض ناشی از گرمای شدید در وضعیت وخیمی به‌سر می‌برند. در ماه رمضان این وضعیت بسیار وخیم‌تر بود و زندانیان با زبان روزه در این زندان به‌سر می‌بردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/eb445fff-c4a9-4ae7-8d2b-4c541445de40"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات