728 x 90

سرکوب زنان,

اعتراف به شکست در تحمیل حجاب اجباری و سرکوب

-

سرکوب زنان
سرکوب زنان
در این روزها رسانه‌های رژیم آخوندی مملو از موضع‌گیریهای مقامات سرکوبگر و ائمه جمعه رژیم در سوز و گداز نسبت به مقاومت زنان و جوانان در برابر سیاستهای سرکوبگرانه و فرهنگ تحمیلی نظام ولایت است.
جمعه گذشته (19تیر93) ائمه جمعه رژیم اساساً خطبه‌های جمعه‌بازار را به آه وفغان نسبت به مقابله زنان و جوانان با سیاست سرکوب رژیم اختصاص داده بودند.
آخوند احمد جنتی خطیب جمعه تهران اعتراف کرد 20نهاد رژیم مسئولیت سرکوب زنان و جوانان را دارند، اما درعین حال حریف مقاومت آنها نشده‌اند و هر نهادی از خود سلب مسئولیت می‌کند و نهاد دیگری را مسئول می‌داند.
آخوند حسن روحانی نیز به کرات گفته است که مسأله زنان و جوانان را نمی‌شود با زور حل کرد.
اعتراف شیخ شیاد به این دلیل نیست که این آخوند معتقد به ”اصل ولایت‌فقیه و ولایت خامنه‌ای“ از فرط دموکراسی خواهی مدافع حقوق زنان و جوانان شده است، بلکه دقیقاً اعتراف به مقاومت زنان و جوانان در مقابل نظام ولایت و شکست طرحهای سرکوبگرانه رژیم در مورد آنها است.
مقاومت زنان و جوانان در مقابل مقررات نظام آخوندی آن‌چنان عرصه را بر رژیم تنگ کرده است و آن‌چنان طرحهای سرکوبگرانه‌اش را با شکست مواجه کرده است که یک روزنامه وابسته به باند خامنه‌ای، مجبور به اعتراف به این واقعیت شده است که مخالفت زنان و جوانان با مقررات ارتجاعی نظام ولایت، اساساً دلایل سیاسی دارد.
روزنامه سیاست روز نخست اعتراف می‌کند که باندهای رقیب مسأله حجاب آخوند‌ساخته را به‌عنوان بهانه‌ی در جنگ گرگها استفاده می‌کنند و می‌نویسد: ”برخی انگیزه سیاسی دارند و مسأله بی‌حجابی برخی از زنان را موضوع و بهانه خوبی برای تصفیه حسابهای سیاسی با دولت و دیگر نیروهای اجرایی کشور می‌دانند لذا بر تنور مسأله حجاب، هیزم می‌ریزند“.
این روزنامه سپس هشدار می‌دهد که به‌دلیل شکست سرکوب زنان و جوانان چنگ زدن به سرکوب به بهانه حجاب به‌عنوان ابزار جنگ جناحی دیگر خطرناک است.
سیاست روز اعتراف می‌کند و به نظام توصیه می‌کند که راه‌حل گشتهای موتوری برای سرکوب زنان و جوانان راه‌حل شکست خورده‌ای است: ”گشت موتوری راه‌کار مناسبی برای برخورد با بدحجابی نیست». رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که اساساً با روشهای خشن نمی‌توان با قضیه بدحجابی مبارزه کرد به‌خصوص به این دلیل روشن که مسأله حجاب یک مسأله سطحی نیست که بتوان با گشت ارشاد موتوری با آن برخورد کرد“.
روزنامه حامی باند ولایت به‌شدت مقابله جوانان و زنان با فرهنگ ارتجاعی آخوندی اشاره می‌کند و تحمیل حجاب اجباری بر زنان را دشوار می‌داند: ”تا زمانی که تعداد آنان کم بود، شاید زور چاره کار بود و امکان باحجاب کردن آنان وجود داشت اما اکنون که متأسفانه کثیری از جوانان ما از بی‌هویتی فرهنگی در رنجند یا به هویت دیگری تمایل نشان می‌دهند، حجاب اجباری دشوار به نظر می‌رسد“.
نسخه سیاست روز رژیم برای تحمیل حجاب اجباری چنین است: ”حجاب اجباری را باید در حدی به قانون تبدیل کرد که امکان پیاده شدن آنها باشد والا قانون حجاب، در عمل به قانون متروکی مبدل خواهد شد که حتی اگر زور هم باشد، باز اجرایی نخواهد شد“.
بر این اساس می‌توان دید که رشد و گسترش مقاومت زنان و جوانان در مقابل نیروهای سرکوبگر آن‌چنان بوده است که این ارگان حکومتی به شکست یکی از پروژه‌های اصلی سرکوب رژیم که از شروع حاکمیت ننگین آخوندی آزادی زنان میهن‌مان را هدف قرار داده است اعتراف می‌کند.
بر همین مبنا است که مقابله زنان و جوانان با مأموران گشت سرکوبگر رژیم منجر به درگیری می‌شود و شاید در این رابطه باشد که آخوند روحانی می‌گوید ”با زور نمی‌توان مردم را به بهشت برد“ و یا آن روزنامه وابسته به باند خامنه‌ای به شکست گشتهای سرکوبگر اعتراف می‌کند.
گزارشهای متعدد که برخی از آنها توسط منابع حکومتی منتشر شده‌اند نشان می‌دهد که شدت درگیریهای زنان و جوانان با گشتها و عوامل سرکوبگر رژیم آن‌چنان بوده است که به هلاکت عوامل سرکوب رژیم منجر شده است. خبرگزاری حکومتی ایرنا13فروردین 93 ازهلاکت 25تن از مزدوران رژیم موسوم به ”آمر به معروف“ توسط مردم خبرمی‌دهد.
شکست طرحهای سرکوبگرانه رژیم مجلس آخوندی را ناچار کرده است تصویب قانون حمایت از به اصلاح ”آمران به معروف و ناهیان از منکر“ را در دستور کار خود بگذارد. که البته پیشاپیش روشن است وقتی انگیزه زنان و جوانان برای مقابله با نیرویهای سرکوب رژیم سیاسی است، طرح مجلس رژیم را باید پیشاپیش شکست خورده ارزیابی کرد. اراده مقاومت سیاسی زنان و جوانان بر سرکوب و ارعاب پیروز خواهدشد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات