728 x 90

گزارش كامل ويلپنت 1393,

گزارش چرچ تایمز لندن از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

-

گزارش چرچ تایمز لندن از گردهمایی پاریس
گزارش چرچ تایمز لندن از گردهمایی پاریس
گزارش چرچ تایمز لندن از گردهمایی پاریس
درسالن گردهمایی بزرگ پاریس از سقف سالن شیرهای طلایی بزرگ شمشیر به‌دست آویزان شده بود - سمبلی که پس از انقلاب 1979 از پرچم ملی ایران حذف شد. صفهای جلو از شخصیتها از 69 کشور، خبرنگاران، و فعالان پر شده بود.

خانم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در سخنرانی خود گفت: ”خطرناک‌ترین بحران فراگیر رژیم، خشم عمومی، و آمادگی مردم ایران برای سرنگون کردن این رژیم بیرحم است“.

خشم، به‌اندازه امید، به‌عنوان شور و احساسات غالب بروز کرده است. در سمت چپ سن تصاویر 52 اشرفی بود که در سپتامبر سال گذشته به ضرب گلوله کشته شدند.

ظلم و ستم رژیم ایران، و خشونتی که علیه اپوزیسیون به‌کار برده، یک تشنگی برای عدالت ایجاد کرده است. این عدالت خواهی در حین سخنرانی اعضای یک هیأت بزرگ آمریکایی حاضر در آنجا مکرراً فریاد زده شد. فاکس‌ نیوز از این گردهمایی فیلم‌برداری کرد. آنها هدف مشترکی با جنبش خانم رجوی یافته‌اند: شرارت رژیم ایران، و اصرار بر این‌که این رژیم نباید هرگز به سلاح اتمی دست یابد.

رودی جولیانی، شهردار سابق شهر نیویورک، فریاد زد، ”هرگز اصل تغییر رژیم در ایران را رها نکنید، چرا که در نهایت این تنها راه‌حل است“. در این گردهمایی همچنین درباره قیام عمومی در عراق صحبت شد. خانم رجوی گفت، ”سرمایه‌گذاری یازده ساله آخوندها در عراق، برباد رفته است. درود بر شهدا و تمام کسانی‌که ایستادگی می‌کنند“.