728 x 90

سرکوب زنان,

زمینه‌سازی برای سرکوب بیشتر زنان میهنمان

-

سرکوب زنان در اصفهان
سرکوب زنان در اصفهان
رژیم زن‌ستیز آخوندی برای سرکوب هرچه بیشتر زنان و دختران میهنمان در اصفهان زمینه‌سازی می‌کند. عبدالجواد عبداللهی گرداننده ستاد به‌اصطلاح احیای امر به معروف اصفهان گفت: وضع حجاب در اصفهان تأسف برانگیز بوده و برخورد با مظاهر بدحجابی در اصفهان بی‌نتیجه بوده است. این در حالی است که فرماندهان نیروی انتظامی استان اعلام کردند روزانه دهها نفر به جرم بدحجابی در این شهر دستگیر می‌کنیم.
وی افزود: افزایش مظاهر بدحجابی در جامعه امروز، نشانه تلاش بیشتر دشمن برای تهاجم فرهنگی به‌ویژه در بین نوجوانان و جوانان بوده است.