728 x 90

سي خرداد,

پیام برادر مجاهد مسعود رجوی- اعلام تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران

-

مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران
مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران
پیام برادر مجاهد مسعود رجوی در آستانه 30خرداد1366
و اعلام تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران


به نام خدا
و
به‌ نام خلق قهرمان ایران
به نام انقلاب نوین مردم ایران
به نام صلح و آزادی
به نام شهیدان و زندانیان مقاوم خلق

هم‌میهنان، مردم آگاه و آزاده ایران؛
با تعظیم به روانهای والای شهدای انقلاب نوین ایران به‌ویژه سمبل زن انقلابی مجاهد اشرف رجوی و سردار شهید خلق موسی خیابانی و بیش از هفتاد هزار قهرمان به‌خون‌خفته دیگر که پرچم بزرگترین مقاومت سراسری، سازمان‌یافته و مسلحانه تاریخ میهن ما را برافراشتند و با یاد همه قهرمانان اسیر و در زنجیری که رایت شرف و شکوه خلق ایران را در شکنجه‌گاهها و زندانهای دشمن سبع و ضدبشر بردوش می‌کشند؛ در آستانه 30خرداد، سالروز تظاهرات عظیم مردمی در 30خرداد1360، سرآغاز انقلاب نوین مردم ایران و روز شهدا و زندانیان سیاسی، با میمنت و فرخندگی بنیانگذاری «ارتش آزادیبخش ملی» را به اطلاع می‌رسانم.
تأسیس ارتش آزادیبخش ملی به‌مثابه بازوی استوار و پراقتدار خلق از دیرباز در صدر آرزوهای عموم وطن‌دوستان و آزادیخواهان این مرز و بوم و همه مشتاقان استقلال بوده و کمبود آن یکی از مهمترین حلقه‌های مفقود در تاریخ جنبشهای رهائیبخش مردم ایران در دوران معاصر است. از مجاهدان آزادی‌ستان صدر مشروطه تا مصدق فقید پیشوای نهضت ضداستعماری مردم ایران تنها بدینوسیله می‌توانستند از سلطه مجدد دشمنان آزادی و استقلال میهن ممانعت نموده و پیروزی پایدار ملت را تضمین کنند. اگر مبارزات مسلحانه انقلابی بر ضددیکتاتوری دست‌نشانده شاه نیز فرصت می‌یافت به بلوغی در حد یک ارتش رهائیبخش ملی و مردمی نایل شود، خمینی دجال و ضدبشر هرگز نمی‌توانست بر امواج انقلاب ضدسلطنتی سوار شده و رهبری آن را به سرقت ببرد… آری، ارتش آزادیبخش یک گنجینه عظیم میهنی و سرمایه آزادی و استقلال و تمامیت وطن است. در همین راستا بود که سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین سال حکومت خمینی به سازماندهی میلیشیای مردمی همت گماشت…

اکنون در طلیعه هفتمین سال مقاومت مسلحانه انقلابی، برپایی «ارتش آزادیبخش ملی» که حاصل رزم و رنج و حاصل تجربه و خون هفتاد هزار شهید و یکصد و چهل هزار زندانی در سالهای گذشته است، سرنگونی محتوم دشمن خدا و خلق و پیروزی قطعی صلح و آزادی و استقرار حاکمیت مردمی را در میهن اسیرمان نوید می‌دهد. این مژدگانی طبعاً قلبهای همه‌ مشتاقان و دردمندان ایران‌زمین را تسلی می‌بخشد و به سینه همه تسلیم‌طلبان و سازشکاران و میوه‌چینان فرصت‌طلب به‌طور تاریخی دست رد می‌زند.
ارتش آزادیبخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به‌منظور درهم‌شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرمها و دستگاه سرکوبگر و جنگ‌افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام‌عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و به پیش برود. این یک ارتش مردم‌گرا ی انقلابی و ملی است که رزمندگان دلیر آن خود را با حداکثر انضباط و فداکاری وقف رزم بی‌امان علیه دجال خون‌آشام دوران کرده‌اند. از این‌رو در مسیر صلح و آزادی و در مسیر دستیابی به حاکمیت مردمی هیچ سد و مانعی ـ تحت هر نام و هر عنوان ـ تحمل نخواهد شد و اراده‌ فرزندان رشید ایران سرانجام بر آن غلبه خواهد کرد. با آتشی گدازان و خشمی صدچندان که رنج و خون اسیران و شهیدان خلق آن را سوزنده‌تر و سوزاننده‌تر کرده است. پس زمان اتمام‌حجت نهایی با هر آن‌کس که در هر لباس بر ضد مردم ایران برای خمینی و رژیم ضدمردمی او اسلحه برداشته و به پاسداری از جنگ و شکنجه و سرکوب برخاسته، فرا رسیده است. مگر آن‌که هر چه زودتر از همدستی با بزرگترین دشمن تاریخ ایران و هلاک کننده حرث و نسل ما دست بشوید و اردوی رژیم جنایتکار خمینی را ترک کند که در این‌صورت در جبهه خلق و انقلاب جز برادری و مهر و عطوفت و جز تضمین آینده و سلامت نخواهد یافت.
از همه دلیرمردان و شیرزنانی که نبرد با ستمگر دوران را اراده کرده و آمادگی حمل سلاح دارند و همچنین از نظامیان میهن‌پرست که نمی‌خواهند رودرروی خلق به رژیم خمینی خدمت کنند دعوت می‌کنم به ارتش آزادیبخش ملی بپیوندند.
باشد که ارتش آزادی رسالت رهائیبخش خود را هر چه سریعتر محقق کند!
باشد که این ارتش مردمی ضامن پایدار صلح و آزادی و استقلال و تمامیت ارضی ایران گردد!
باشد که تاریخ ایران‌زمین از این ارتش به نیکی یاد کند و رزمندگان پاکباز آن را قدر بشناسد!

سلام بر خلق ـ سلام بر آزادی
مسعود رجوی.