728 x 90

اعتصاب زندانیان,اعتصاب زندانیان,

اعتصاب غذای ۴زندانی سیاسی کرد در قزلحصار کرج

-

اعتصاب غذای 4زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار
اعتصاب غذای 4زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار
بنا‌ به گزارشهای دریافتی 4 زندانی سیاسی کرد از روز شنبه 24خرداد در اعتراض به جابه‌جایی برای اجرای حکم اعدام دست به اعتصاب‌غذا زده‌اند. حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی پیشتر نیز 75روز اعتصاب‌غذا کرده بودند.
خانواده‌های این زندانیان محکوم به اعدام از صبح امروز یکشنبه 25خرداد در برابر زندان قزلحصار کرج دست به تحصن زدند و خواستار لغو حکم اعدام فرزندانشان شدند. آنها در برابر تهدید دژخیمان گفته‌اند تا لغو حکم اعدام فرزندانمان در همین محل تحصن خواهیم کرد.