728 x 90

اخبار اعتراضي,

تجمع اعتراضی ۵۰۰نفری والدین مدارس بخش کیار چهارمحال و بختیاری

-

بخش کیار چهارمحال و بختیاری
بخش کیار چهارمحال و بختیاری
بنا‌ به گزارشهای دریافتی بیش از 500تن از والدین مدارس بخش کیار استان چهار محال و بختیاری روز دوشنبه 19خرداد در مقابل آموزش و پرورش رژیم در شلمزار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها در اعتراض به اخاذی ایادی رژیم آخوندی در این مدارس تجمع کردند. معترضان شعارهایی علیه کارگزاران رژیم سردادند و به گرفتن اجباری مبلغ 200هزار تومان تحت عنوان بازسازی مدارس و کمک به برگزاری امتحانات پایان ترم اعتراض کردند.
با افشاگری یکی از معلمان ناحیه مشخص می‌شود که پول جمع‌آوری شده به حسابی که مربوط به بازسازی عراق بوده است واریز می‌شده که این مسأله خشم مردم را برانگیخته است.
تجمع‌کنندگان تهدید کردند اگر تا روز شنبه 24خرداد پول آنها پس داده نشود اعتراض خود را ادامه خواهند داد.