728 x 90

درگیری با مزدوران,

درگیری خونین مردم شهرستان لردگان با مأموران جنایتکار نیروی انتظامی و کشته شدن ۳هموطن

-

چهارمحال بختیاری
چهارمحال بختیاری
بنا‌ به گزارش دریافتی درگیری خونین میان مردم و مأموران جنایتکار نیروی انتظامی در شهرستان لردگان در استان چهار محال و بختیاری رخ داد که منجر به کشته شدن سه نفر از مردم و یک مأمور انتظامی شد.
درگیری روز دوشنبه 5خرداد و در پی دخالت نیروی انتظامی در مشکل خصوصی مردم این منطقه رخ داد. متعاقباً جمعیت خشمگین به پاسگاه رژیم حمله کردند و با مأموران سرکوبگر درگیر شدند. در این درگیری سه هموطن توسط جنایتکاران کشته شدند.