728 x 90

زندانیان سیاسی,

یورش دژخیمان به بندهای زندان مرکزی بندرعباس

-

زندان بندرعباس
زندان بندرعباس
گارد ضدشورش ساعت 6 صبح روز یکشنبه چهار خرداد به بندهای مختلف زندان مرکزی بندرعباس یورش برد و زندانیان را مورد بازرسی و ضرب و شتم قرار داد. این دژخیمان با سلاح و باتون به بندها زندان حمله کردند و هر زندانی که ایستادگی می‌کرد به‌شدت کتک می‌زدند.
دژخیمان در این یورش گوشیهای موبایل زندانیان را ضبط کردند و با خود بردند. آنها همچنین مقدار زیادی از وسایل زندانیان را شکسته و از دور خارج کردند.
بیش از یک هفته است که ارتباط تلفنی زندانیان نیز با خارج از زندان که از طریق تلفنهای کیوسک داخل زندان برقرار می‌شد، قطع گردیده است و خانواده‌های زندانیان از وضعیت آنان مطلع نیستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8cd17ca8-4cb3-47a2-81af-2d84ad28e2af"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات