728 x 90

تشدید سرکوب ,

قطع آب گرم زندانیان بند ۷ و ۲۴۰ اوین

-

زندان اوین
زندان اوین
از یک هفته پیش زندانیان بند ۷ (آموزشگاه) زندان اوین و بند ۲۴۰ که به انفرادیها اختصاص دارد از آب گرم برای استحمام محروم شده‌اند و در نتیجه اکثر زندانیان دچار سرماخوردگی شده‌اند.
بند 7 «آموزشگاه» بزرگ‌ترین بخش زندان اوین محسوب شده و بیشترین زندانیان در این بخش محبوسند.
به گفته زندانیان هر روزه تعداد زیادی از زندانیان بند ۷ و ۲۴۰ به‌دلیل سرماخوردگی به پزشک مراجعه می‌کنند. بهداری زندان هم به‌دلیل بالا بودن آمار بیماران و کمبود دارو، به آنها دارو نمی‌دهد و به آنها استفاده از محلول آب نمک را توصیه می‌کند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4c89544c-0613-4d1b-85a9-38d914830232"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات