728 x 90

زندانیان سیاسی,

وضعیت نگران‌کننده زندانی سیاسی شهرام احمدی در گوهردشت کرج

-

شهرام و بهرام احمدی
شهرام و بهرام احمدی
شهرام احمدی زندانی محکوم به اعدام در زندان گوهردشت کرج برای به بیدادگاه فراخوانده شد.
یکی از نزدیکان شهرام احمدی گفت: «وی پیش‌تر در تاریخ ۱۷ مهر ماه سال ۹۲ به اسم اعزام به بیدادگاه به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شد و مدت ۴۰ روز را در انفرادی به‌سر برد؛ به همین دلیل و از آنجا که حکم این زندانی اهل‌سنت اعدام است، خانواده احمدی نگران وضعیت وی هستند».
شهرام احمدی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ بازداشت و بعد از ۳۳ ماه انفرادی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل و پس از مدتی از آنجا به زندان گوهردشت کرج انتقال یافت.
هم‌چنین، در سال 1388 برادر کوچک وی بهرام احمدی نیز در سنندج دستگیر و در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۰ در زندان قزل‌حصار کرج به همراه ۵ زندانی اهل‌سنت دیگر اعدام شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4887ee81-f84e-4e89-b639-f2ba21ad8aa6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات