728 x 90

کاظم، از نظر اندیشه‌های اسلامی، شهید گلسرخی را چقدر تحت‌تاثیر قرار داده بود!

مجاهد شهید کاظم ذوالانوار
مجاهد شهید کاظم ذوالانوار
برادر مجاهد مسعود رجوی، ویژگی‌های انقلابی و شخصیت والای فرمانده کاظم ذوالانوار را چنین توصیف می‌کند:
«... او سمبل اخلاق، انضباط و انسانیت بود. کسانی که در زندان بودند، یادشان هست، شهید گلسرخی را از نظر اندیشه‌های اسلامی، چقدر کاظم تحت‌تاثیر قرار داده بود.

کاظم موقع دستگیری، برای این‌که اطلاعاتش لو نرود، با اسلحه‌ای که داشت، خودکشی کرده بود. ولی گلوله از زیر گلو رفته بود و از دهان درآمده بود. بهرحال، وقتی او را رساندند به بیمارستان، خودش را به بیهوشی زد، برای این‌که قرارهایش را لو ندهد. متخصصان بیهوشی می‌گفتند: ”این بیهوش نیست“ ... شکنجه‌چی‌ها می‌گفتند: ”پس چرا تکان نمی‌خورد؟ مگر کسی می‌تواند این همه درد را تحمل کند؟“ ... و در همان حال عملش کردند... بعدها وقتی فهمیدند چه کلکی خورده‌اند و او عضو مرکزیت سازمان بوده و هیچ اطلاعاتی به آنها نداده، منجر شد به این‌که او را در لیست فراریهای از زندان بگذارند»...