728 x 90

مرگ در راه خلق، نهایت آرزوی ماست!

مجاهد شهید علی میهن دوست
مجاهد شهید علی میهن دوست
«... ایدئولوژی ما ایدئولوژی شهادت انقلابی است. شهادتی که حسین بن علی، پرچمدار آن بود و هم‌اکنون شهدای پیشتاز مبارزه مسلحانهٴ شهری در ایران، پرچم خونین او را بلند می‌کنند و همراه با همرزمان و شهدای راه آزادی خلقهای دیگر، قدم در راه پرارج او می‌نهند... آرزوی ما هم این است که بتوانیم در زمرهٴ رزمندگانی این‌چنین درآییم؛ تا بار دیگر مفهوم واقعی ایدئولوژی خون و خداپرستی زنده شود...

ما با پذیرش ایدئولوژی شهادت انقلابی، به انجام وظیفه انقلابی خود برخاسته‌ایم. از مرگ نمی‌ترسیم، بلکه مرگ در راه خلق، نهایت آرزوی ماست...

ما پذیرفته‌ایم که تنها با فدا کردن جان خود می‌توانیم در این راه قدم برداریم. ما دانسته‌ایم که نهضت قربانی‌های فراوان می‌طلبد؛ ما خود آماده‌ایم که از اولین قربانیان آن باشیم»...

«... مبارزه مسلحانه، تنها راه آزادی ملت اسیری است که سالیان دراز در زیر یوغ سرنیزه زندگی کرده است»...