728 x 90

يارانه- فاز دوم,

اعتراف رسانه‌های حکومتی: دست رد مردم به سینهٴ روحانی!

-

 -
-
در حالی که سیمای آخوندی در شبکه‌های اصلی و فرعی در برنامه‌ها و زیر نویس‌ها و پیامک هایش، یک ریز کاسه گدایی حسن روحانی را نزد مردم می‌چرخاند و از آنها می‌خواهد که از دریافت یارانه‌ها انصراف بدهند و با قافیه و بی‌قافیه، فتواهای شرعی و غیرشرعی نیم دوجین آخوندهای حکومتی قم را تکرار می‌کند، در اولین روز ثبت‌نام برای یارانه‌ها، خبرگزاری سپاه پاسداران از صفهای طویل مردم برای ثبت‌نام و کیهان خامنه‌ای از بازار سیاه در صف ثبت‌نام برای دریافت یارانه، در کافی نتها و پیشخوان دولتی و حتی مراکز پلیس خبر داد. سیمای آخوندی هم که کاملاً مراقب بود صفهای طویل را نشان ندهد هموطنی را نشان داد که در ساعت 17 می‌گفت از ساعت 9 صبح در صف است.

این دست رد مردم تنها به سینهٴ دولت حسن روحانی نیست. بلکه مهر بی‌اعتمادی مردم به کل نظام ولایت است که اغلب روزنامه‌های حکومتی خواسته و ناخواسته به آن اعتراف کرده‌اند.

به اذعان کیهان خامنه‌ای وقتی مردم می‌بینند کمتر از 50نفر، حدود یکصدهزار میلیارد تومان از بانکها وام می‌گیرند و راست راست راه می‌روند می‌پرسند چرا ما انصراف بدهیم؟ ارگان خامنه‌ای در همین مطلب، به «بی اعتمادی مردم» به‌خاطر «تلخکامی» شان از «مسئولان نظام» اذعان کرد. (کیهان 21فروردین یادداشت روز)روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی که مواضع رفسنجانی را بازتاب می‌دهد و از دولت روحانی حمایت می‌کند، در مورد مخالفت مردم با سیاستهای ضدمردمی حذف یارانه توسط دولت، ناگزیر اعتراف کرد که قطع پرداخت یارانه نقدی، حساسیتهای زیادی در جامعه ایجاد کرده چون هدفمندی در ذهن مردم مترادف با «کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش پی‌درپی قیمتها، تورم، بیکاری و رکود» است.