728 x 90

اوكراين,

آمریکا ۷تن از مقامهای وابسته به روسیه در کریمه اوکراین را به لیست تحریمها افزود

-

موقعیت شبه‌جزیره کریمه در -اوکراین
موقعیت شبه‌جزیره کریمه در -اوکراین
دولت آمریکا اعلام کرد 7تن از سران جدایی‌طلب کریمه را به همراه یک شرکت گاز در این منطقه که تحت کنترل روسیه است به لیست تحریمها اضافه کرده است.
پیش از این آمریکا در دو نوبت تعدادی از مقامهای روس، اوکراین و کریمه را در لیست تحریمهای خود قرار داده بود. اتحادیه اروپا هم تحریمهای مشابهی را علیه برخی از مقامات روس و دولت مخلوع اوکراین به مرحله اجرا گذاشته است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b8e9d2a6-7e05-4557-a796-72cf92cc56de"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات