728 x 90

حركات اعتراضى داخل,

اعتراضات مردمی در شهرکرد

-

نقشه شهرکرد
نقشه شهرکرد
جمعی از مردم شهر کرد روز دوشنبه 18فروردین در مقابل ساختمان معاونت برنامه‌ریزی رژیم در این شهر تجمع کردند و به اجرای طرح تونلهای گلاب و بهشت آباد اعتراض کردند.
مردم شهر کرد همچنین روز یکشنبه 17فروردین با یک سرگرد جنایتکار نیروی انتظامی که یک کودک دستفرش را با خودرو زیر گرفته و کشته بود، درگیر شدند. این پاسدار جنایتکار بعد از کشتن این کودک گفته بود خدا را شکر که این کودک کس و کاری نداشت و ماشین من هم بیمه است. این جمله خشم مردم حاضر در صحنه را برانگیخت و با او درگیر شوند.
جمعی از صاحبان فروشگاهها و بوتیک داران شهرکرد روز یکشنبه 17فروردین در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به یورش وحشیانه مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در روز شنبه 16فروردین به بیش از15 واحد فروش لباس تجمع زدند. این واحدها در مجتمع بزرگ میلاد شهرکرد قرار دارند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/759e2753-7df2-4ba8-94bc-a18121951837"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات