728 x 90

آفريقا,جنايات جنگي,

سالگرد قتل‌عام رواندا و چشم‌پوشی سازمان ملل متحد

-

پل کاگامه رئیس‌جمهور رواندا
پل کاگامه رئیس‌جمهور رواندا
فرانسه اعلام کرد هیچ نماینده‌یی از این کشور در مراسم بزرگداشت قربانیان نسل‌کشی رواندا شرکت نمی‌کند. این اقدام پس از آن انجام می‌شود که پل کاگامه رئیس‌جمهور رواندا در گفتگو با یک مجله آفریقایی بار دیگر دولتهای وقت فرانسه و بلژیک را به فراهم کردن بستر سیاسی برای نسل‌کشی و حتی دست داشتن مستقیم در آن متهم کرد.
در جریان نسل‌کشی رواندا حافظان صلح سازمان ملل‌متحد حضور داشتند اما کاری نکردند. در این فاجعه انسانی بیش از 800هزار نفر از افراد قبیله توتسی در فاصله 4ماه و در مقابل چشم ناظران ملل‌متحد قتل‌عام شدند. بسیاری از این کشتار با چاقو و قمه و شمشیر و داس به طرز وحشیانه‌یی انجام شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/21dcdcb4-d511-44a7-a5eb-14210a31d9de"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات