728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

وضعیت وخیم جسمی زندانی سیاسی یعقوب ملکی در زندان اوین

-

زندان اوین
زندان اوین
بنا‌ به گزارش منتشر شده یک زندانی سیاسی به‌نام یعقوب ملکی که شهروند ساکن ارومیه و در بند 350 اوین می‌باشد در وضعیت وخیم جسمی به‌سر می‌برد و از بیماریهای متعدد نظیر بیماری چشم و گوش رنج می‌برد، ولی دژخیمان از درمان وی جلوگیری می‌کنند.
یعقوب ملکی در 14اردیبهشت 89 توسط وزارت بدنام اطلاعات دستگیر شده و به مدت 9ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات ارومیه بدون حق استفاده از تلفن و ملاقات با خانواده و تحت بازجوییهای قرار داشته است.
این زندانی توسط شعبه‌ی ۲۶ دادگاه ارتجاع در تهران به‌ریاست پیرعباسی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/71fd07a3-1b56-4285-9783-c6df8a2c29e8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات