728 x 90

شقه دروني رژيم,

اوجگیری جنگ قدرت بر سر‌ کرسی ولایت

-

خامنه ای و رفسنجانی
خامنه ای و رفسنجانی
علنی شدن جنگ بین خامنه‌ای و رفسنجانی بر سر به دست گرفتن سکان نظام، توسط آخوند جنتی، چنان که انتظار می‌رفت، انعکاس زیادی هم در داخل و هم در خارج رژیم داشته و جنگ قدرت موجود را وارد مدار تازه‌یی از تشدید و تعمیق کرده است.
خبرگزاری ایسنا به‌نمایندگی از باند رفسنجانی ـ روحانی، پس از چند روز، اظهارات دبیر شورای نگهبان خامنه‌ای را مانند یک خبر جدید منعکس نموده است. شاید بدین منظور که با برجسته شدن گافهای جنتی در این اظهارات، اولین تهاجم باند خامنه‌ای بر سر خبرگان ارتجاع را به‌خودش برگرداند.
شبیه به‌همین اقدام را خبرگزاری سپاه تروریستی قدس موسوم به تسنیم به‌نمایندگی از باند خامنه‌ای کرده است. این ارگان ولایت یادداشت آخوند ابوالقاسم علیزاده از گردانندگان ارگان موسوم به «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه» را که به تاریخ 18اسفند منتشر کرده بود، بار دیگر روز 11فروردین، مانند یک مقاله جدید، درج کرده است. این یادداشت، تحت عنوان «طمع فتح مجلس خبرگان آینده» حاوی همان اظهارات جنتی و البته در بعضی موارد، همراه با جزییات و اطلاعات بیشتر است. از جمله موارد زیر را به‌عنوان اهداف باند رفسنجانی «در طمع فتح خبرگان آینده» ذکر کرده است:
«اثرگذاری در جایگاه رهبری نظام… ، بعد از مقام رهبری»
تسخیر مجلس خبرگان و اثرگذاری در امر رهبری آینده نظام با طرح این ادعا که حداقل می‌‏توان معادله مجلس خبرگان آینده را پنجاه، پنجاه، به ‏هم زد.
علیزاده، معاون سیاسی ارگان موسوم به «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه» در ادامه از روحانیت، یا در واقع همین شبکهٴ امام جمعه‌های خامنه‌ای و همچنین از مراجع و حوزه‌ها به‌عنوان اهرمهایی که در این کارزار بایستی مورد استفاده قرار گیرند، یاد می‌کند، تا بشود حریف را در دستیابی به اهدافش ناکام کرد. همان‌طور که آخوند جنتی هم، اهرم شورای نگهبان را به رخ باند رقیب کشیده و دود و دم حضور 300، 400هزار ناظر انتخابات در سراسر کشور را به‌راه انداخته تا بگوید اجازه نخواهد داد باند رفسنجانی، مجلس خبرگان را هم مثل قوه مجریه فتح کنند.
اظهارات جنتی و علیزاده جدای از دود و دمهایش (که البته برای رفسنجانی کاملاً شناخته شده و بی‌تأثیر است)، روشن می‌کند که خامنه‌ای قصد دارد از کرسی ولایت به هر قیمت و با چنگ و دندان دفاع کند و در این مسیر، مصمم است از تمام اهرمهای قدرت خود استفاده کند و تا آنجا پیش می‌رود که جنتی با زیر پا گذاشتن قاعده‌های بازی نمایش انتخابات در درون رژیم، صراحتاً علاوه بر وعدهٴ حذف کاندیداهای رقیب، می‌گوید: «300 تا 400هزار نفر ناظر شورای نگهبان در سراسر کشور فعالیت می‌کنند تا اگر دوباره فتنه به راه افتاد این شورا با بصیرت و هوشیاری آن را خنثی سازند».
آخوند علیزاده هم می‌گوید: «باید امر خبرگان رهبری را به آنان که به حق، اهلیت آن‌‏را دارند واگذار نمود» که منظور عناصر سرسپردهٴ ولی‌فقیه است. این تصریحات، شدت جنگ قدرت میان خامنه‌ای و رفسنجانی را نشان می‌دهد در طول سال93 با نزدیک شدن به زمان نمایش انتخابات مجلس ارتجاع و خبرگان آخوندی مرتباً اوج خواهد گرفت و در شرایطی که آثار زهر اتمی نیز به‌کلی رژیم را از پا انداخته، چشم‌انداز بزرگترین حذف و تصفیهٴ درونی نظام ولایت آشکار می‌کند. این واقعیت در همان اظهارات آخوند جنتی، دبیر شورای نگهبان خامنه‌ای به‌روشنی دیده می‌شودت آنجاکه بدون هیچ تعارفی می‌گوید: «افرادی که مسأله تقلب در انتخابات را مطرح کرده بودند» حکمشان اعدام بود، اما «با آنها مسامحه شد و حکم اعدام لحاظ نشد تا بتوانند توبه کنند». این یک اخطار آشکار به‌باند رفسنجانی است که اگر در آینده از این ادعاها بکنید همین سرنوشت در انتظارتان است.
البته خط‌ و نشان کشیدنها رفسنجانی را که برای بر نشستن بر تخت اکبر شاهی خوابها دیده است، نمی‌ترساند و بیشتر گزک به دست او می‌دهد تا از آن علیه خامنه‌ای استفاده کند.
بدین‌ ترتیب اظهارات دبیر شورای نگهبان خامنه‌ای در مورد قصد باند رفسنجانی برای فتح خبرگان ارتجاع، خبر از ورود جنگ قدرت بر سر کرسی ولایت به مرحله‌یی را می‌دهد که مرحله پایانی رژیم جهل و چپاول و جنایت آخوندی هم‌خوانی دارد. جنگی که البته هیچ برنده‌یی در درون نظام ولایت ندارد و برنده اصلی آن مردم و مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران هستند که هدفش از ابتدا، سرنگونی تمامیت این رژیم با تمام باندها و دستجات آن بوده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a37bb1d8-61b4-47a8-a4e2-02c6ccd12efc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات