728 x 90

اتمي رژيم,

ما (در وین) هنوز به مرحله تدوین توافق نرسیده‌ایم»

-

محمدجواد ظریف وزیر خارجه رژیم
محمدجواد ظریف وزیر خارجه رژیم
محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی، در پایان مذاکرات دو روزهٴ وین با 5+1، درباره نتایج این مذاکرات ادعا کرد: «ما یک فاصله عمیق ادراکی با طرفهای مذاکره داشتیم که امروز دیگر این فاصله از بین رفته است».
رئیس تیم مذاکره‌کننده رژیم در عین‌حال اضافه کرد: «ما هنوز به مرحله تدوین توافق نرسیده‌ایم که بتوان پیش‌بینی کرد میزان اختلافها چقدر است».
ظریف که اظهاراتش توسط خبرگزاری رسمی رژیم (ایرنا ـ 29اسفند) منعکس شده، تصریح کرد: «فعلاً در مرحله گفتگو و روشن کردن وضعیت برای طرفین هستیم و من فکر می‌کنم در این زمینه این جلسه از جلسات بسیار موفق ما بوده است».