728 x 90

انزواى رژيم,

واکنش هیستریک پاسدار لاریجانی به موضعگیری بان کی‌مون: مغزهای علیل در سازمان ملل

-

علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع
علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع
در جلسه علنی امروز مجلس ارتجاع پاسدار علی لاریجانی نسبت به گزارش بان کی‌مون دبیرکل ملل‌متحد در مورد نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران به‌ویژه اعدامهای علنی واکنش نشان داد:
وی در حالی که بان کی‌مون را دارای «مغز علیل» می‌دانست گفت:
امروز که نظام اسلامی حکومت مردم‌سالار را در کشور محقق نمود و همگان در سطح جهانی مبارزه ایران با مواد مخدر را ستایش می‌کنند توسط سازمان ملل که باید عامل آرامش و صلح در جهان باشد ارزشهای واقعی به سخره گرفته می‌شود و ایران به‌دلیل مبارزه با قاچاقچیان و اعدام آنان مورد اهانت قرار می‌گیرد. ...
این خیلی بی‌صفتی و بی‌وجدانی است به‌نظر می‌رسد در مقابل تکرار این‌گونه گزارشهای سازمان ملل باید در قانون و نحوه عمل مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر نمود و بگذاریم این مغزهای علیل در سازمان ملل خودشان با مواد مخدر مبارزه نمایند...

پاسدارعلی لاریجانی هم از موج اعدامها در ایران دفاع کرد و گفت:
آیا دفاع از قاچاقچیان مواد مخدر ارزش جهانیست؟ واقعاً خجالت‌آور است کدام ارزش مشترکی از انسانها در مورد اعدام قاچاقچیان مطلبی گفته است که دبیرکل سازمان ملل را این‌گونه به زیاد حرف زدن واداشته است؟

...
بعد دیگر این نفاق مدرن در آغاز حرکت جدیدی است که کاملاً مخالف آرمانهای این سازمان است خط تشنج در صحنه جهانی نسبت به مناسبات ایران آخر مگر این سازمان برای صلح ایجاد نشده؟ هنوز مذاکرات هسته‌یی گامهای اولیه خود را برمی‌دارد که توپخانه نفاق مدرن این سازمان راه افتاد.
...
اگر اعلام می‌کردید که این سازمان با بودجه همه کشورها اداره می‌شود دربست گزارشهای سیا و موساد را مبنای قضاوت خود قرار می‌دهد و در انقیاد شیطان بزرگ است کسی به شما خرده زیادی نمی‌گرفت. ولی وقتی آن شعارهای مردم پسند را پس زمینه حمل این گزارشهای رژیم صهیونیستی و آمریکا کرده‌اید پرده از چهره نفاق سازمان‌یافته بین‌المللی برداشته می‌شود.
به‌نظر می‌رسد آمریکا متوجه شده است در مذاکرات هسته‌یی چیزی برای گفتن ندارد و باید بپذیرد که قطعنامه‌های آنان وجاهتی نداشته، لذا به عوامل خود گفته تا فضاسازی جدیدی بکنند تا در فضای غبار آلود بتوانند مذاکرات را از مسیر خود خارج کنند.