728 x 90

حركات اعتراضى داخل,

یک مأمور سرکوبگر انتظامی توسط مردم منطقه کن تهران گوشمالی داده شد

-

گوشمالی نیروی انتظامی توسط مردم-آرشیو
گوشمالی نیروی انتظامی توسط مردم-آرشیو
جمعی از مردم منطقهٴ کن تهران یک مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی را به‌دلیل اذیت و آزار مردم گوشمالی دادند. بنا‌ به گزارشهای دریافتی این مأمور سرکوبگر در تردد با خودروی خود در محله کن با سوء‌استفاده از موقعیتش قوانین راهنمایی را رعایت نکرده، با نور بالا حرکت می‌کند و برای عبور سایر خودروها مزاحمت ایجاد می‌کرد. روز 20اسفند ساکنان این منطقه این مزدور را از ماشین بیرون کشیده و گوشمالی می‌دهند.