728 x 90

-

فراخوان کارشناسان حقوق‌بشر ملل‌متحد به توقف اعدام در ایران

-

احمد شهید
احمد شهید
کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در گزارش جدیدی افزایش اعدامها در ایران را محکوم کردند. در این گزارش از جمله به اعدام فرزانه مرادی اشاره شده است. او در روز 13اسفندماه جاری توسط رژیم آخوندی به دار آویخته شد.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بر بیگناهی این زندانی تأکید کرد.
احمد شهید خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران شده است.