728 x 90

سوريه,

سوء استفاده رژیم اسد از هلال احمر

-

 -
-
رژیم جنایتکار اسد از هلال احمر برای پیشبرد مقاصد شومش علیه انقلاب مردم سوریه سوء‌استفاده می‌کند.
 

تلویزیون اورینت:
رژیم اسد به‌وسیله هلال احمد اقدام به توزیع بسته‌های غذایی تحت پوشش سازمانهای مستقل می‌کند اما به این وسیله سیاستهای خودش را تبلیغ می‌کند و مردم را به تسلیم فرا می‌خواند. این ترفند، لو رفته و مردم دست این دیکتاتور را خوانده‌اند.
 

یک شهروند: این بازی رژیم اسد برای رسیدن به اهدافش ‌است. اگر اسد راست می‌گوید باید محاصره شهرهای داریا و حمص را بردارد، نمی‌توان با نیروی زیاد به محاصره حلب ادامه داد و مردم را گرسنگی داد و بشکه‌های انفجاری بر سر آنها ریخت اما در عین‌حال بسته‌های غذا توزیع کرد. این بازی اسد است و من قاطعانه علیه این بازی و رژیم اسد هستم.
 
یک شهروند دیگر: ما در مقابل این ترفند ایستادیم. ما از دست قاتل مردم بسته غذایی نمی‌گیریم، حتی اگر این کمک با حمایت جامعه بین‌المللی باشد، ما از طریق ارگانهای اپوزیسیون این کمکها را دریافت می‌کنیم.
 
یک شهروند: ما فقط تحت نظارت ارگانهای انقلاب حاضر به پذیرش کمک هستیم. ما هیچ هیأتی از جانب رژیم اسد را قبول نمی‌کنیم حتی اگر به مناطق آزاد شده خدمات بدهند. رژیم اسد برای تفرقه و شقه کردن انقلاب از این ترفند استفاده می‌کند.