728 x 90

سوريه,

آماری تکان‌دهنده در مورد زنان سوریه

-

زنان سوریه
زنان سوریه
شبکه حقوق‌بشر سوریه به‌مناسبت روز جهانی زن گزارشی منتشر کرده و اعلام کرده از شروع انقلاب سوریه نزدیک به 13هزار زن به دست رژیم جنایت‌پیشه اسد به‌شهادت رسیدند. و نزدیک به 5هزار نفر دیگر به دست عوامل این رژیم دستگیر شده‌اند.
تلویزیون الجزیره:
در سوریه با غروب آفتاب در هر روز 12 زن سوری به قتل می‌رسند.
در گزارش شبکه حقوق‌بشر سوریه آمار وحشتناکی از درد و رنج زنان سوری اعلام شده است.
نیروهای دولتی بیشترین جنایات را در حق زنان سوری روا می‌دارند.
نزدیک به 13هزار زن با شیوه‌های مختلف به قتل رسیده‌اند.
بیش از 31 زن در زندانهای رژیم در زیر شکنجه جان سپرده‌اند و هنوز نزدیک به 5هزار زن در زندانهای رژیم محبوس و زیر شکنجه هستند.
طی تهاجمات و دستگیریها توسط نیروهای امنیتی دولت 7500 مورد تجاوز به ثبت رسیده است.
نزدیک به 15هزار زن سوری کودکانشان را از دست داده‌اند.
و بیش از 25هزار زن همسرانشان را از دست داده‌اند.
یک میلیون و 200هزار زن از کشور آواره شده‌اند.
در این گزارش آمده است 33 زن توسط شبه‌نظامیان تبهکار داعش به قتل رسیده‌اند.