728 x 90

مسائل اجتماعي ايران,

مجازات نفرت‌آور درآوردن چشم در نظام آخوندی

-

مجازات ضد انسانی درآوردن چشم  توسط رژیم ضد بشری به اجرا گذاشته میشود
مجازات ضد انسانی درآوردن چشم توسط رژیم ضد بشری به اجرا گذاشته میشود
رژیم آخوندی بر اساس قانون قصاص ضدانسانی خود وحشیانه‌ترین مجازات ها را درحق مردم اعمال می‌کند. مجازاتهای ضدبشری قطع دست، بیرون آوردن چشم از حدقه و... مجازاتهای ضدانسانی هستند که توسط شرع ضدمردمی آخوندی توجیه و توسط دژخیمان این رژیم اعمال می‌شوند.
تأیید مجازات شقاوت‌بار کور کردن چشم یک جوان توسط دیوان عالی رژیم نه تنها خشم و نفرت مردم ایران را نسبت به این عمل ضدانسانی برانگیخته و مردمی که این خبر را می‌شنوند و یا به هر ترتیبی شاهد اعمال قساوت‌بار رژیم هستند دوصد لعنت بر این اعمال ضدبشری می‌فرستند؛ بلکه نفرت مردم جهان و رسانه‌های بین‌المللی را برمی‌انگیزد. روزنامه دیلی میل [لندن] که اطلاعیه مقاومت را در مورد کورکردن چشم یک جوان منعکس کرده چنین می‌نویسد: ”شورای ملی مقاومت گفت بالاترین دادگاه ایران از قطع اعضای بدن این مرد دفاع کرده و گفته است چنین مجازاتهایی بخشی از نظام حقوقی ایران است“.
سایت تلویزیون الجزیره انگلیسی ضمن انعکاس اطلاعیه مقاومت ایران در مورد حکم جنایتکارانه قضاییه رژیم می‌نویسد: ”بنا‌ به گفته جریان اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران، بالاترین دادگاه ایران در حکمی بر اساس سنت «چشم در مقابل چشم» مردی را محکوم به این مجازات هولناک کرده است“.
سایت تلویزیون فاکس‌ نیوز نیر با اشاره به اطلاعیه مقاومت در این زمینه نوشت: ”شورای ملی مقاومت ایران گزارش کرد که بالاترین دادگاه ایران حکمی را مورد تأیید قرار داد که باید چشمهای مردی در آورده شود و گوش راست و بینی او بریده شوند. . بنا‌ به گزارشات مقامات قوه قضاییه ایران از احکام قطع دستان و پا و در آوردن چشمان و سنگسار به‌عنوان بخشی از قانون دفاع کرده‌اند.
اینترنشنال بیزنس تایمز گزارش کرده است که این احکام اغلب از جانب گروه‌های مدافع حقوق‌بشر شدیداً مورد محکومیت قرار گرفته است“.
روزنامه‌ایندیپندنت و چند رسانه معتبر جهانی نیز اطلاعیه مقاومت را منعکس کرده‌اند که مجال پرداختن به تمامی انعکاسات نیست.
انعکاس اطلاعیه مقاومت در مورد تأیید حکم درآوردن چشم یک جوان در رسانه‌های مختلف جهان، بیانگر این واقعیت است که جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی نیز نسبت به اعمال ضدبشری حکومت آخوندی از جمله قانون قصاص آن حساس و متنفر هستند.
چنین اعمالی اضافه بر این‌که خلاف عرف و قوانین حقوق‌بشری است، وجدان و ضمیر هرانسان آگاه را نیز در جامعه جهانی آزرده می‌کند که چطور ممکن است حکومتی و سردمداران آن، شقاوت و بربریت را به آنجا برسانند که انسانی را نابینا کنند و جسم و جان انسانها در شرع ضدمردمی و مرام پوسیده آنها هیچ حرمت و ارزشی نداشته باشد؟
هدف اولیه رژیم ولایت‌فقیه از انجام چنین اقدامات ضدانسانی، این است که اذهان را از ریشه اصلی مشکلات و پدیده‌هایی که تماماً معلول نظام آخوندی است منحرف نماید، دوم این‌که رژیم با خام خیالی فکر می‌کند که با راه‌انداختن بساط جو رعب و ارعاب در جامعه توسط اعدام و جنایتهای ضدانسانی تحت عنوان قصاص، می‌تواند مردم به جان آمده از این حکومت وحشی را مرعوب کند، غافل از این‌که نه تنها این جنایات وحشیانه خللی در اراده مردم برای تداوم اعتراضاتشان علیه سیاستهای ضد‌مردمی رژیم ایجاد نمی‌کند، بلکه مردم با تداوم اعتراضاتشان در گوشه و کنار ایران، پاسخ شان را به این رژیم و سرکوب آن می‌دهند.
هر چه رژیم بساط اعدام و داغ و درفش راه بیندازد، خشم مردم شعله ورتر خواهد شد و ترفندهای رژیم در به راه‌انداختن سرکوب و داغ و درفش دیگر زنگ‌زده است و تاثیری در عزم و اراده مردم برای برکندن بنیان این نظام جهنمی نخواهد داشت.