728 x 90

اقدامات سركوبگرانه مالكى,

دو ماه پس از جنگ در عراق نیروهای عشایر کنترل خود را در الانبار حفظ کرده‌اند

-

کنترل نیروهای رزمنده عشایر بر ورودیهای فلوجه
کنترل نیروهای رزمنده عشایر بر ورودیهای فلوجه
تلویزیون الجزیره گزارش داد بعد از گذشت دو ماه از زمانی که مالکی تهدید کرد برای از بین بردن تحصنهای رمادی از نیروی قهرآمیز استفاده خواهد کرد، جنبشهای مردمی تبدیل به جنگ مسلحانه بین عشایر و نیروهای مالکی شده است. طی دو ماهی که از این جنگها سپری شده است نیروهای عشایر، کنترل خود را بر شهرها و مناطق مهمی در استان الانبار اعمال کردند با وجود تلاشی که نیروهای دولتی طی دو ماه (گذشته) به‌عمل آوردند، آنها نتوانستند به شهر فلوجه نفوذ کنند و نیروهای عشایر تسلط خود را بر ورودیهای چهارگانه این شهر تحکیم بخشیده‌اند.