728 x 90

شقه دروني رژيم,بن بست اتمي,اتمي رژيم,

سخنرانی خامنه‌ای, دوگانه‌گویی زبونانه و تأکید مجدد بر ادامه زهرخوران اتمی

-

آخوند خامنه ای
آخوند خامنه ای
ولی‌فقیه ارتجاع، امروز (دوشنبه 28بهمن) در یک سخنرانی علنی با تکرار اظهارات دوپهلوی قبلی خود باز هم بر ضرورت زهرخوران اتمی، تأکید کرد و گفت: «بعضی از مسئولان دولت قبلی و این دولت فکر می‌کنند اگر در موضوع هسته‌یی مذاکره کنند مسأله حل می‌شود، در سخنرانی اول سال هم گفتم من به مذاکره خوشبین نیستم و به جایی نمی‌رسد ولی مخالفتی هم ندارم».

خامنه‌ای به این ترتیب فاش ساخت که نه تنها دولت روحانی، بلکه دولت احمدی‌نژاد هم به‌رغم دود و دمهای خود مبنی بر سر سوزنی کوتاه نیامدن از «حق مسلم هسته‌ای» در نهان بر مذاکره و خوردن زهر اتمی تأکید می‌کرده است.

ولی‌فقیه زهرخوردهٴ ارتجاع، که اظهاراتش خطاب به گروهی از ایادی و مزدوران رژیم در تبریز از تلویزیون رژیم پخش می‌شد، به ذلت و خفت ناگزیری که رژیم در مذاکرات کنونی به آن تن داده، اشاره کرد. وی در حالی که می‌کوشید خود را از آن مبرا جلوه دهد، پیام نمایش ورشکستهٴ 22بهمن خطاب به «مسئولان زحمتکش در سیاست داخلی و خارجی» را در این عبارت خلاصه کرد که: «در مواجهه با دشمن احساس ضعف نکنید!».

وی در عین‌حال برای برای آن که مبادا این حرفهای دوپهلو مورد استناد و استفادهٴ مخالفان توافق اتمی قرار گیرد، برای محکم‌کاری گفت: «کاری که وزارت‌خارجه و مسئولان دولتی ما شروع کردند ادامه پیدا خواهد کرد و ایران نقض قرار نمی‌کند».

خامنه‌ای در ادامه دوگانه‌گوییهایش به‌منظور فریب نیروهای وارفته و ریزشی خود باز هم به دجالگریهای رنگ باخته متوسل شد و با اشاره به باند رفسنجانی ـ روحانی و تیم مذاکره‌کننده گفت: «پیام سلبی انقلاب این است که تسلیم زورگویی نظام سلطه نشویم… یک عده سعی نکنند چهره آمریکا بزک کنند و آن را به‌عنوان یک دولت علاقمند و انسان‌دوست معرفی کنند و اگر هم سعی کنند بی‌فایده است».

ولی‌فقیه ارتجاع که به نظر می‌رسید در قیام اخیر هموطنان بختیاری فریاد مرگ خود و نابودی رژیمش را از حنجرهٴ توده‌های انبوه مردم به جان آمده شنیده، با وحشتزدگی آشکاری به این قیام اشاره کرد. خامنه‌ای در حالی که رذیلانه می‌کوشید آن را یک حرکت قومی و به تحریک دشمنان جلوه دهد، گفت: «همه هوشیار باشند؛ دشمنان می‌خواهند اقوام ایرانی را در مقابل هم قرار دهند».