728 x 90

پیشاهنگان راستین انقلاب ـ مسعود رجوی 22بهمن 1363

موسي خيابان در جريان انقلاب ضد سلطنتي در تبريز
موسي خيابان در جريان انقلاب ضد سلطنتي در تبريز

... یاد همهٴ شهدا و یاد آن همه پاکباختگی و شور و غرور ملی و مردمی گرامی باد. به‌ویژه باید به روان پاک شهدای پیشتاز فدایی و مجاهد خلق و نیز کلیه پیشتازان مبارز دیگر درود فرستاد. آنها که به‌مثابه پیشاهنگان راستین انقلاب، با مبارزه مسلحانه راه قیام را گشودند و در این مسیر همهٴ خطرات و شکنجه‌ها را به جان خریده و از هیچ جانبازی دریغ نکردند.
تأسف‌بار است که خمینی دجال، این دزد بزرگ قرن، توانست رهبری انقلاب بزرگ مردم ایران را به‌لحاظ تاریخ و عقیدتی سرقت نماید. او امید و اعتماد توده‌های مردم ما و همهٴ دستاوردهای رهایی‌بخش انقلاب را سبعانه لگدمال کرد و به جد کوشید تا همه چیز و همه کس و همهٴ پدیده‌ها و کلمات انقلابی را، در دریای ظلمت و ابتذال غرقه سازد...
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/718ea1cb-5ded-4c57-8740-f82e0f2bdb34"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات