728 x 90

حركات اعتراضى داخل,

تجمع اعتراضی والدین دانش‌آموزان در شهرک پردیسان قم

-

والدین دانش آموزان
والدین دانش آموزان
جمعی از والدین دانش‌آموزان شهرک پردیسان قم روز دوشنبه 14بهمن در اعتراض به اخاذی کارگزاران رژیم از دانش‌آموزان به بهانه‌های مختلف در مقابل آموزش و پرورش رژیم در منطقه 8 تجمع کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/137d154b-24fd-4cd4-9e40-2bb77b4e9db3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات