728 x 90

اعتراضات دانشجويي,حركات اعتراضى داخل,

دانشجویان خواهان استعفای رئیس مزدور مؤسسه عالی علامه قزوینی شدند

-

مؤسسه آموزش عالی علامه قزوینی
مؤسسه آموزش عالی علامه قزوینی
دانشجویان مؤسسه آموزش عالی علامه قزوینی در قزوین، با تجمع در مقابل ورودی دانشگاه خواستار استعفای رئیس مزدور این مؤسسه شدند.
دانشجویان این مؤسسه بارها خواهان برکناری رئیس مزدور این دانشگاه شده‌اند.
تجمع اعتراضی دانشجویان به مدت دو ساعت ادامه داشت و کلیة کلاسها تعطیل شد. این حرکت اعتراضی، موجب وحشت مأموران حراست گردید و به خواستهٴ آنها مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی، در فاصله کوتاهی در محل حضور یافتند و کوشیدند با ایجاد فضای رعب دانشجویان را پراکنده کنند.